Counseling

Counseling is een moderne, laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening aan mensen die vastlopen in levensproblemen die belemmerend werken op het functioneren in het dagelijks leven.
Een van de doelen is om inzicht te geven in de negatieve beleving van dat probleem en daar, waar mogelijk, met een andere insteek naar te kijken. Op die manier werken we naar een positievere beleving die niet langer belemmert.

De beleving van een situatie is opgebouwd uit het denken, voelen en doen. Wat en hoe je denkt heeft invloed op wat je voelt en op wat je doet. Andersom geldt dat net zo; je gedrag heeft invloed op wat je voelt en wat je denkt. Omgekeerd hebben je gevoelens weer invloed op wat je denkt en doet. Zo ontstaat een patroon in je denken, voelen en doen waardoor je op een eigen manier in het leven staat.
Als er problemen in je leven komen die jou belemmeren in je dagelijks leven, kan dit patroon tegen je gaan werken en de problemen onbewust versterken of in stand houden. Binnen de psychosociale hulpverlening gaan we kijken naar jouw patroon van denken, voelen en doen en van daaruit gaan we werken om veranderingen in je leven teweeg te brengen die jij nodig hebt. Vaak kan, zonder dat het probleem direct opgelost kan worden, jouw negatieve beleving ervan omgezet worden zodat je weer kunt functioneren zoals je wilt.

Soms worden problemen veroorzaakt of mede in stand gehouden door traumatische ervaringen uit het verleden. Het is dan bevorderlijk om de lading van deze traumatische ervaring te neutraliseren, zodat oud zeer niet langer meegenomen wordt in het heden of in de toekomst. Heeft je probleem betrekking op een traumatische ervaring of is er sprake van angst of een fobie dan kunnen we goede resultaten van herstel bereiken met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Counseling geeft balans in je leven
door de balans in jezelf terug te vinden.